Producten | Infra / Spoor

Infra toen en nu

Nadat de mens zijn eerste verschijning deed op aarde begonnen paden zich te ontwikkelen tot wegen. Om de mens maar ook goederen over te vervoeren. Door de Romeinen hebben wij hier in Europa de eerste verharde wegen in gebruik genomen. Zoiets was voor de Romeinen natuurlijk ook erg handig om een leger snel van het ene naar het andere strategische punt te verzetten. Na paard en wagen kwam het qua wegen pas echt in een stroomversnelling in de twintigste eeuw met de komst van het autoverkeer. Alles moest sneller, veiliger, gecontroleerder en van informatie voorzien.

Nederlands wegennetwerk

Inmiddels hebben we hier in Nederland een van de meest druk vertakte wegennetwerken van de wereld. Verdeeld over provinciale wegen, rijkswegen en lokale wegen is ons wegennetwerk opgeteld zo om en nabij de 136.000 kilometer lang. Dat is meer dan drie keer een rondje om onze aarde! Het merendeel van deze wegen wordt ook nog eens voorzien van licht, informatiesystemen, camera’s en niet te vergeten onze favoriet, de trajectcontroles.

Yami en infra

Om in al deze voorzieningen te voorzien levert Yami expertise aan het aansluiten, aanleggen en omleggen van al deze systemen. Dit doet Yami aan de weg, aan het spoor (alleen ondersteuning installateur) en in tunnels.

Een greep uit deze werkzaamheden zijn:

– elektra

– telecommunicatie

– glasvezel

– OV-lichtmasten

– OV-voeding

– Bekabeling en elektra voor alle verkeersystemen en tunneltechnische installaties

Hoe wij dat doen

Om al deze systemen aan te leggen worden eerst de buizen die de kabels behuizen, de zogenaamde “tubes” gelegd en daarna worden de kabels met speciale compressors “geblazen”.

Het “blazen” van glasvezel houdt in dat met een speciale compressor de kabel met luchtdruk van het ene punt naar het andere punt gelegd kan worden. Dit “blazen” van kabels kan dankzij deze methode over kilometers afstand gebeuren zonder dat het verkeer daar last van heeft. Omdat er gewerkt wordt met glasvezel vereist dit een groot specialisme. Daarom leidt Yami haar eigen personeel op en worden mensen pas uitgezonden na diverse examens. Hierdoor kan een opdrachtgever verzekerd zijn dat niet alleen deze werkzaamheden maar ook de aansluitingen met de grootste zorg worden uitgevoerd. Na het aanleggen van deze netwerken wordt er door middel van een “OTDR” meetrapportage verslag uitgebracht zodat alle mogelijke storingen uitgesloten kunnen worden.

Zo’n rapportage bevat onder andere:

•    optische lengte van de vezel

•    optische lengte tussen de lassen

•    demping van de vezel (inclusief lassen en connectoren)

•    gemiddelde demping per km

•    demping van iedere las

•    demping van iedere connectorovergang

•    locatie van de lassen

•    locatie van de eindpunten van de glasvezel

Op deze manier zorgt Yami ervoor dat de klanttevredenheid en kwaliteit van het werk altijd gewaarborgd wordt.